صرافی کیش

شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش با مجوز رسمی از بانک مرکزی

شماره ثبت: ۸۱۵۰

۰۷۶-۴۴۴ ۶۱ ۲۳۷

۰۷۶-۴۴۴ ۶۱ ۰۰۱

.انجام عملیات خرید و فروش فقط از طریق دریافت اصل درخواست و در محل صرافی (جزیره کیش) امکان پذیر است

حسابهای بانکی

 مشتری گرامی : از اینکه صرافی کیش را برای انجام عملیات ارزی خود انتخاب کرده اید سپاسگزاریم

. در جداول زیر اطلاعات حسابهای بانکی صرافی ما را مشاهده می کنید. لطفا قبل از واریز هر گونه مبلغی به این حسابها با صرافی هماهنگ نمایید

_____________________

بانکهای داخلی

شهر

(شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش (صرافی کیش

پس انداز

        ۷۰۰۷۹۴۷۸۳۶۱۶

IR   ۸۹۰۶  ۱۰۰۰  ۰۰۰۰  ۷۰۰۷  ۹۴۷۸  ۳۶۱۶

- - - - - - - - - - - - - -

کیش-  بازار پردیس۲

                    +۹۸-۷۶ ۴۴۴۵۶۸۳۳

اقتصاد نوین

(شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش (صرافی کیش

پس انداز

۴۰۰۱-۸۵۰-۸۱۸۱۸۱۱-۳

IR  ۰۸۰۵   ۵۰۴۰  ۰۱۸۵  ۰۰۸۱  ۸۱۸۱  ۱۰۰۳

- - - - - - - - - - - - - -

کیش - بازار مرکز تجاری

+۹۸-۷۶ ۴۴۴۵۲۵۱۲               +۹۸-۷۶ ۴۴۴۵۲۵۱۹

ملی

(شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش (صرافی کیش

جاری

۰۱۰۷۲۸۵۸۷۷۰۰۵

IR   ۷۰۰۱  ۷۰۰۰  ۰۰۰۰  ۱۰۷۲  ۸۵۸۷  ۷۰۰۵

۶۰۳۷  ۹۹۱۱  ۹۹۵۱  ۷۷۶۸

 کیش - بازار پردیس یک

+۹۸-۷۶ ۴۴۴۵۶۳۸۷

ملت بورس

(شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش (صرافی کیش

جاری

۴۹۶۹۸۸۰۸۰۵

 IR   ۸۳۰۱  ۲۰۰۰  ۰۰۰۰  ۰۰۴۹  ۶۹۸۸  ۰۸۰۵

۶۱۰۴   ۳۳۷۶   ۵۲۶۰  ۹۳۶۱

کیش، برج مالی آنا، طبقه همکف

+۹۸-۷۶ ۴۴۴۲۱۷۱۴

سامان

(شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش (صرافی کیش

پس انداز

۹۸۰۱-۸۱۰-۸۱۸۱۸۱۱-۱

 IR   ۶۱۰۵  ۶۰۹۸  ۰۱۸۱  ۰۰۸۱  ۸۱۸۱  ۱۰۰۱

۶۲۱۹۸۶۷۰۰۰۰۰۱۳۹۲

کیش- بازار مرکزی تجاری

+۹۸-۷۶ ۴۴۴۵۲۴۹۰-۵

ملت مرکزی

(شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش (صرافی کیش

+۹۸-۷۶ ۴۴۴۲۱۷۱۴

کیش- مجتمع بانک ها

۴۴۸۱۸۱۸۱۴۰

جاری

۶۱۰۴  ۳۳۷۷   ۷۰۰۷  ۵۶۱۰

IR   ۲۳۰۱  ۲۰۰۰  ۰۰۰۰  ۰۰۴۴  ۸۱۸۱  ۸۱۴۰

صادرات

(شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش (صرافی کیش

+۹۸-۷۶ ۴۴۴۲۴۵۳۱

کیش- برج مالی آنا طبقه همکف

۰۱۰۳۰۰۹۵۴۷۰۰۱

جاری

۶۰۳۷  ۶۹۱۹  ۹۰۰۱  ۷۹۴۹

IR   ۱۶۰۱  ۹۰۰۰  ۰۰۰۰  ۱۰۳۰  ۰۹۵۴  ۷۰۰۱

کار آفرین

(شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش (صرافی کیش

۰۱۰۰۸۵۸۳۷۸۶۰۳

۶۲۷۴  ۸۸۱۳  ۹۹۵۱  ۵۸۴۹

جاری

IR ۶۹  ۰۵۳۰  ۰۰۰۰  ۰۰۱۰  ۰۸۵۸  ۳۷۸۶  ۰۳

کیش- بازار دیپلمات

۰۷۶ ۴۴۴ ۶۱ ۳۰۲ - ۰۷۶ ۴۴۴ ۶۱ ۳۰۳

 

  واریز وجه به حساب صرافی توسط شخص ثالث طبق قوانین بانک مرکزي ممنوع میباشد ، لذا واریز کننده وجه ریالی( هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که واریز کننده معادل ریالی وجه ارز خریداری شده است) و درخواست کننده حواله باید یکسان باشند. معادل ریالی در هنگام واریز وجه به حساب صرافی باید از حساب شخص متقاضی حواله (اعم از حقیقی یا حقوقی) حواله شود و در صورت نقدي بودن وجه واریزي ، باید در فیش مربوطه نام واریز کننده، همان نام درخواست کننده حواله (مشتري صرافی) درج شود. بدیهی است در غیر این صورت به درخواست حواله ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه واریز شده مسترد می گردد.

 

  بعد از قطعی کردن نرخ ارز، مشتریان باید حداکثر تا ساعت تعیین شده توسط پرسنل واحد فروش، که معمولاً 12:30ظهر، به وقت ایران در همان روز می باشد، مبلغ ریالی حواله را به حساب صرافی واریز کرده و فیش آن را به این واحد ارسال کنند; در صورت تاخیر در واریز، صرافی هیچگونه مسئولیتی در قبال تغییر نرخ ارز نخواهد داشت. ملاک انجام حواله، مشاهده مبلغ مربوطه در حساب صرافی می باشد حتی زمانی که مشتریان مبلغ ریالی را ساتنا کنند، صرافی کیش این حق را دارد که تا زمان دریافت مبلغ در حساب خود، از انجام حواله امتناع کند.

_________________________

__________________

_____

______________

.واریز کننده وجه باید مشتری صرافی کیش باشد

Copyright 2016 SarafiKish.com . All Rights Reserved

طراحی و پیاده سازی : سافت سیستم

آخرین بروزرسانی

صرافی کیش
صرافی کیش

.انجام عملیات خرید و فروش فقط از طریق دریافت اصل درخواست و در محل صرافی (جزیره کیش) امکان پذیر است

نام بانک

 

نام صاحب حساب

 

نوع حساب

 

شماره حساب

 

شماره شبا

 

شماره کارت

 

آدرس

 

تلفن

 

نام بانک

 

نام صاحب حساب

 

نوع حساب

 

شماره حساب

 

شماره شبا

 

شماره کارت

 

آدرس

 

تلفن

 

نام بانک

 

نام صاحب حساب

 

نوع حساب

 

شماره حساب

 

شماره شبا

 

شماره کارت

 

آدرس

 

تلفن

 

نام بانک

 

نام صاحب حساب

 

نوع حساب

 

شماره حساب

 

شماره شبا

 

شماره کارت

 

آدرس

 

تلفن

 

نام بانک

 

نام صاحب حساب

 

نوع حساب

 

شماره حساب

 

شماره شبا

 

شماره کارت

 

آدرس

 

تلفن

 

نام بانک

 

نام صاحب حساب

 

نوع حساب

 

شماره حساب

 

شماره شبا

 

شماره کارت

 

آدرس

 

تلفن

 

نام بانک

 

نام صاحب حساب

 

نوع حساب

 

شماره حساب

 

شماره شبا

 

شماره کارت

 

آدرس

 

تلفن

 

نام بانک

 

نام صاحب حساب

 

نوع حساب

 

شماره حساب

 

شماره شبا

 

شماره کارت

 

آدرس

 

تلفن