صرافی کیش

شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش با مجوز رسمی از بانک مرکزی

شماره ثبت: ۸۱۵۰

 

۰۷۶-۴۴۴ ۶۱ ۲۳۷

۰۷۶-۴۴۴ ۶۱ ۰۰۱

.انجام عملیات خرید و فروش فقط از طریق دریافت اصل درخواست و در محل صرافی (جزیره کیش) امکان پذیر است

حسابهای بانکی

 مشتری گرامی : از اینکه صرافی کیش را برای انجام عملیات ارزی خود انتخاب کرده اید سپاسگزاریم

. در جداول زیر اطلاعات حسابهای بانکی صرافی ما را مشاهده می کنید. لطفا قبل از واریز هر گونه مبلغی به این حسابها با صرافی هماهنگ نمایید

بانکهای داخلی

نوع حساب

پس انداز

شماره حساب

۴۰۰۱-۸۵۰-۸۱۸۱۸۱۱-۳

شماره شبا

IR  ۰۸۰۵   ۵۰۴۰  ۰۱۸۵  ۰۰۸۱  ۸۱۸۱  ۱۰۰۳

آدرس

کیش - بازار مرکز تجاری

تلفن

+۹۸-۷۶ ۴۴۴۵۲۵۱۲               +۹۸-۷۶ ۴۴۴۵۲۵۱۹

اقتصاد نوین

نام بانک

نام صاحب حساب

(شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش (صرافی کیش

_____________________

نوع حساب

جاری

شماره حساب

۰۱۰۷۲۸۵۸۷۷۰۰۵

شماره شبا

IR   ۷۰۰۱  ۷۰۰۰  ۰۰۰۰  ۱۰۷۲  ۸۵۸۷  ۷۰۰۵

شماره کارت

۶۰۳۷  ۹۹۱۱  ۹۹۵۱  ۷۷۶۸

آدرس

 کیش - بازار پردیس یک

تلفن

+۹۸-۷۶ ۴۴۴۵۶۳۸۷

ملی

نام بانک

نام صاحب حساب

(شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش (صرافی کیش

نوع حساب

جاری

شماره حساب

۰۱۰۳۰۰۹۵۴۷۰۰۱

شماره شبا

IR   ۱۶۰۱  ۹۰۰۰  ۰۰۰۰  ۱۰۳۰  ۰۹۵۴  ۷۰۰۱

شماره کارت

۶۰۳۷  ۶۹۱۹  ۹۰۰۱  ۷۹۴۹

آدرس

کیش- برج مالی آنا طبقه همکف

تلفن

+۹۸-۷۶ ۴۴۴۲۴۵۳۱

صادرات

نام بانک

نام صاحب حساب

(شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش (صرافی کیش

نوع حساب

جاری

شماره حساب

۴۴۸۱۸۱۸۱۴۰

شماره شبا

IR   ۲۳۰۱  ۲۰۰۰  ۰۰۰۰  ۰۰۴۴  ۸۱۸۱  ۸۱۴۰

شماره کارت

۶۱۰۴  ۳۳۷۷   ۷۰۰۷  ۵۶۱۰

آدرس

کیش- مجتمع بانک ها

تلفن

+۹۸-۷۶ ۴۴۴۲۱۷۱۴

ملت

نام بانک

نام صاحب حساب

(شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش (صرافی کیش

سامان

نام بانک

شماره کارت

شماره شبا

 شماره حساب

نوع حساب

نام صاحب حساب

(شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش (صرافی کیش

۹۸۰۱-۸۱۰-۸۱۸۱۸۱۱-۱

۶۲۱۹۸۶۷۰۰۰۰۰۱۳۹۲

پس انداز

 IR   ۶۱۰۵  ۶۰۹۸  ۰۱۸۱  ۰۰۸۱  ۸۱۸۱  ۱۰۰۱

آدرس

تلفن

+۹۸-۷۶ ۴۴۴۵۲۴۹۰-۵

کیش- بازار مرکزی تجاری

نوع حساب

پس انداز

شماره حساب

        ۷۰۰۷۹۴۷۸۳۶۱۶

شماره شبا

IR   ۸۹۰۶  ۱۰۰۰  ۰۰۰۰  ۷۰۰۷  ۹۴۷۸  ۳۶۱۶

آدرس

کیش-  بازار پردیس۲

تلفن

                    +۹۸-۷۶ ۴۴۴۵۶۸۳۳

شهر

نام بانک

نام صاحب حساب

(شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش (صرافی کیش

کار آفرین

نام بانک

شماره کارت

شماره شبا

 شماره حساب

نوع حساب

نام صاحب حساب

(شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش (صرافی کیش

۰۱۰۰۸۵۸۳۷۸۶۰۳

۶۲۷۴  ۸۸۱۳  ۹۹۵۱  ۵۸۴۹

پس انداز

IR ۶۹  ۰۵۳۰  ۰۰۰۰  ۰۰۱۰  ۰۸۵۸  ۳۷۸۶  ۰۳

آدرس

تلفن

۰۷۶ ۴۴۴ ۶۱ ۳۰۲ - ۰۷۶ ۴۴۴ ۶۱ ۳۰۳

کیش- بازار دیپلمات

 

واریز وجه به حساب صرافی توسط شخص ثالث طبق قوانین بانک مرکزي ممنوع میباشد ، لذا واریز کننده وجه ریالی( هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که واریز کننده معادل ریالی وجه ارز خریداری شده است) و درخواست کننده حواله باید یکسان باشند. معادل ریالی در هنگام واریز وجه به حساب صرافی باید از حساب شخص متقاضی حواله (اعم از حقیقی یا حقوقی) حواله شود و در صورت نقدي بودن وجه واریزي ، باید در فیش مربوطه نام واریز کننده، همان نام درخواست کننده حواله (مشتري صرافی) درج شود. بدیهی است در غیر این صورت به درخواست حواله ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه واریز شده مسترد می گردد.

 

بعد از قطعی کردن نرخ ارز، مشتریان باید حداکثر تا ساعت تعیین شده توسط پرسنل واحد فروش، که معمولاً 12:30ظهر، به وقت ایران در همان روز می باشد، مبلغ ریالی حواله را به حساب صرافی واریز کرده و فیش آن را به این واحد ارسال کنند; در صورت تاخیر در واریز، صرافی هیچگونه مسئولیتی در قبال تغییر نرخ ارز نخواهد داشت. ملاک انجام حواله، مشاهده مبلغ مربوطه در حساب صرافی می باشد حتی زمانی که مشتریان مبلغ ریالی را ساتنا کنند، صرافی کیش این حق را دارد که تا زمان دریافت مبلغ در حساب خود، از انجام حواله امتناع کند.

_________________________

__________________

_____

____________________

.واریز کننده وجه باید مشتری صرافی کیش باشد

Copyright 2016 SarafiKish.com . All Rights Reserved

طراحی و پیاده سازی : سافت سیستم

آخرین بروزرسانی

صرافی کیش