۰۷۶-۴۴۴ ۶۱ ۲۳۷

۰۷۶-۴۴۴ ۶۱ ۰۰۱

شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش

 با مجوز رسمی از بانک مرکزی  شماره ثبت: ۸۱۵۰

.انجام عملیات خرید و فروش فقط از طریق دریافت اصل درخواست و در محل صرافی (جزیره کیش) امکان پذیر است

روتینگ صرافی کیش

دریافت اطلاعات حساب - روتینگ

 شماره روتینگ یک کد 9 رقمی میباشد ، این کد مربوط به بانکهای آمریکا بوده و برای بانکهای سایر کشورها موجود نمیباشد این کد درقسمت رفرنس چکها قبل از شماره حساب ذکر میگردد و برای انتقال الکترونیک پول بین بانکهای آمریکا بوده و معمولا جهت ارسال حواله های تلگرافی استفاده نمیگردد ولی برای تکمیل مشخصات گیرنده میتوان آن را در مشخصات ذکر نمود.

 .از صحت روتینگ کد بانک مورد نظرتان، مطمئن شوید routingnumbers.org در این صفحه با استفاده از سایت

Copyright 2018 SarafiKish.com . All Rights Reserved

طراحی و پیاده سازی : سافت سیستم

آخرین بروزرسانی

صرافی کیش