۰۷۶-۴۴۴ ۶۱ ۲۳۷

۰۷۶-۴۴۴ ۶۱ ۰۰۱

شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش

 با مجوز رسمی از بانک مرکزی  شماره ثبت: ۸۱۵۰

.انجام عملیات خرید و فروش فقط از طریق دریافت اصل درخواست و در محل صرافی (جزیره کیش) امکان پذیر است

فرم های حواله

.فرم های زیر جهت تسهیل ارتباط با بخش پشتیبانی صرافی کیش طراحی شده اند. که به آدرس های ذکر شده در صفحه تماس با ما باید ارسال شوند

(پذیرش مسوولیت صرافی کیش (شخص حقیقی و شخص حقوقی

 این فرم ها برای عضویت در سامانه صرافی كيش، طراحی شده،که باید اصل امضاء شده يكي از آنها (بر اساس شخص يا شركتي بودن)، به همراه مدارک مورد نیاز به آدرس صرافی كيش پست شود. لطفا جاهای خالی فرم را تایپ نموده و پرینت امضاء شده آن را، برای ما پست نمایید .

__

    تا دریافت اصل مدارک می توانید از طریق سایت، فکس و یا ایمیل، کپی آن را برایمان ارسال نمایید، تا مراحل تشکیل پرونده شما در صرافی آغاز گردد.

      250KB   و با سایز حداکثر   JPG, PDF, PNG  ارسال از طریق سایت تنها با فرمت )

(.امکان پذیر است

فرم پذیرش مسئولیت - شخص حقوقی

فرم پذیرش مسئولیت - شخص حقیقی

Copyright 2018 SarafiKish.com . All Rights Reserved

طراحی و پیاده سازی : سافت سیستم

آخرین بروزرسانی

صرافی کیش