۰۷۶-۴۴۴ ۶۱ ۲۳۷

۰۷۶-۴۴۴ ۶۱ ۰۰۱

شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش

 با مجوز رسمی از بانک مرکزی  شماره ثبت: ۸۱۵۰

.انجام عملیات خرید و فروش فقط از طریق دریافت اصل درخواست و در محل صرافی (جزیره کیش) امکان پذیر است

هزینه خدمات

نظر به اینکه صرافی كيش برای انجام حواله های خود به یک روش عمل کرده و میزان حواله تاثیری در این رویه ندارد لذا میزان حواله در مقدار کارمزد دریافتی نیز تاثیری نخواهد داشت.

 

جهت انجام حواله های بیشتر از 100،000 دلار به علت قوانین سخت بین المللی پیشنهاد صرافی كيش برای دریافت سریعتر مبلغ حواله توسط ذینفع، تقسیم مبلغ حواله به مبالغ کمتر از 100،000 دلار می باشد، که برای هر حواله کارمزد به صورت مجزا کسر می گردد.

کارمزدها و کمیسیونها: صرافی كيش تمام کارمزدها و کمیسیونهای انجام حواله را طبق تعرفه های موجود در لیست تعرفه ها و نرخ های خود به حساب ایشان منظور خواهد کرد و از مشتری مطالبه خواهد کرد. کارمزدهای قابل اعمال ممکن است به صلاحدید صرافی كيش مورد بازبینی و ویرایش قرار گیرد و این امر نیاز به اطلاع رسانی به مشتری ندارد. در صورت عدم وجود دستور صریح از سوی مشتری مبنی بر چگونگی کسر کارمزد/کمیسیون، تمام هزینه های خارج از ایران بر عهده ذینفع حواله (گیرنده حواله) خواهد بود. اینگونه کارمزدها و کمیسیونها توسط بانک ذینفع (بانکی که گیرنده حواله نزد آن حساب دارد) یا بانک های واسطه کسر می شود و صرافی كيش مسئولیتی در قبال این کارمزدها و کمیسیونها ندارد.

کمیسیون، کارمزد و هزینه های بانکهای کارگزار: بانک های کارگزار ممکن است بابت پرداخت وجه حواله، کارمزد، کمیسیون و یا هزینه های دیگری از حساب ذینفع کسر نمایند. بانک کارگزار ممکن است این کارمزدها، هزینه ها و کمیسیونها را از مبلغ حواله شده کسر نماید یا اینکه صورتحساب هزینه ها را برای صرافی جهت تسویه ارسال نماید. در حالت اول ذینفع حواله مبلغ کمتری نسبت به مبلغ ثبت شده در درخواست حواله دریافت می نماید و در حالت دوم مشتری (درخواست کننده حواله) بابت صورتحساب ارسالی توسط بانک کارگزار باید هزینه های مربوطه را به صرافی پرداخت نماید. صرافی کیش به صلاحدید و تشخیص خود ممکن است مبلغ پیش پرداختي بر اساس نرخ های تقریبی از مشتری بابت پوشش این هزینه دریافت نماید.

نرخ ها و روال انتقال ارز خارجی: درخواست های حواله یک روزه به ساعت دریافت درخواست از مشتری و واریز وجه ریالی و همچنین به زمان بسته شدن معاملات کارگزاران در مقصد حواله بستگی دارد.

Copyright 2018 SarafiKish.com . All Rights Reserved

طراحی و پیاده سازی : سافت سیستم

آخرین بروزرسانی

صرافی کیش