۰۷۶-۴۴۴ ۶۱ ۲۳۷

۰۷۶-۴۴۴ ۶۱ ۰۰۱

شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش

 با مجوز رسمی از بانک مرکزی  شماره ثبت: ۸۱۵۰

.انجام عملیات خرید و فروش فقط از طریق دریافت اصل درخواست و در محل صرافی (جزیره کیش) امکان پذیر است

شرایط مربوط به افشاءریسک حواله ارزی در حوزه بین المللی

هدف صرافی کیش (شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکا کیش) از ارائه شرایط ذیل که منضم به قرارداد صدورحواله ارزی و تعهدنامه پذیرش مسئولیت می باشد،افشای ریسک حوالجات ارزی در حوزه بین المللی و اعلام آن به مخاطب است.

 

آنچه که از طریق اعضای صرافی کیش، وب سایتها، آگهی های تبلیغاتی آن و هر نوع ارتباط حضوری، تلفنی، الکترونیکی و پستی می بینید، می خوانید، می شنوید و در نهایت درک می کنید مسئول آن خودتان هستید و صرافی کیش هیچ مسئولیتی را در قبال نوع برداشت مخاطب از موارد فوق نداشته و ندارد.

 

 ریسکهای مربوطه توسط صرافی کیش به طور واضح برای مخاطب آشکار شده و مخاطب با علم و آگاهی و شناخت کامل، صرافی کیش را انتخاب نموده است.

 

 از آنجا که صرافی کیش، صرافی نوع دوم به منظور ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران مجاز خارج از کشور می باشد، لذا با علم به اینکه مشتریان از شرایط زیر آگاه بوده و آنها را پذیرفته اند خدمات 100% الکترونیکی خود (فروش ارز به متقاضیان داخل کشور با این شیوه که معادل ریالی در ایران به صرافی داده می شود و در کشور دیگر توسط کارگزار به همان شخص یا اشخاص ثالث و یا به حساب بانکی اعلام شده طبق توافق،ارز واریز می شود و بالعکس، پرداخت ارز به کارگزار توسط متقاضیان خارج از کشور و دریافت معادل ریالی آن به صورت وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی به همان شخص یا اشخاص ثالث توسط صرافی در ایران طبق توافق) را در اختیار ایشان قرار می دهد.

درخواست حواله ارزی برون مرزی

نقد شدن حواله (موضوع درخواست حواله) تابع شرایط و قوانین نظارت بر تبدیل ارز یا سایر محدودیت ها ی اعمال شده توسط کشور گیرنده می باشد.بنابراین صرافی کیش و کارگزاران آن به هیچ وجه متعهد خسارتهای ناشی از این قوانین و محدودیتهای اعمال شده نبوده و نمی باشند.

 

واریز وجه به حساب صرافی توسط شخص ثالث طبق قوانین بانک مرکزي ممنوع میباشد، لذا واریز کننده وجه ریالی( هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که واریز کننده معادل ریالی وجه ارز خریداری شده است) و درخواست کننده حواله باید یکسان باشند. معادل ریالی در هنگام واریز وجه به حساب صرافی باید از حساب شخص متقاضی (اعم از حقیقی یا حقوقی) حواله شود و در صورت نقدي بودن وجه واریزي، باید در فیش مربوطه نام واریز کننده، همان نام درخواست کننده حواله (مشتري صرافی) درج شود. بدیهی است در غیر این صورت به درخواست حواله مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه واریز شده مسترد می گردد.

 

مستحضرید که ایمیل، فکس و خصوصا تلفن راههای ارتباطی مطمئن و امنی نیستند و در هر زمان شخص ثالثی می تواند درخواستی را که به ضرر مشتری است به جای او به صرافی بفرستد، که در این صورت این  پیامدها و ریسک های خاصی دارد و صرافی کیش مسئولیت ناشی از این پیامدها را از خود سلب و ساقط می نماید. مشتریان صرافی کیش با امضاء قرارداد و تعهدنامه و شرایط منضم به آن می پذیرند که همه ی درخواست های فرستاده شده به این واحد از طریق فکس و ایمیل دارای اعتبار قانونی نسخه ی اصلی بوده و مشتری تعهد مینماید تا هر گونه خسارت ناشی از چنین ارتباطی را جبران کرده و صرافی کیش را از این خسارات مصون و مبرا بدارد.

 

در حال حاضر با توجه به شرایط خاص کشور ایران، هزینه های حوالجات در شرایط مختلف، متفاوت است بنابراین هیچ معیار دقیق و ثابتی برای آن وجود ندارد و مشتری مکلف است تا قبل از انعقاد قرارداد و انجام معامله و تقاضای حواله و امضای تعهدنامه و شرایط حاضر، شخصا از وضعیت هزینه های مربوطه آگاه و مطلع گردد.

___________________________________________

____________________________

    ارسال حواله

مشتریان مسئولیت تاخیر در ارسال حواله و یا عدم پرداخت وجه حواله از طرف بانک ذینفع به ذینفع حواله را به هر دلیل که خارج از اختیارات صرافی کیش باشد از جمله عدم پذیرش آن از سوی کار گزاران و نیز هزینه های ناشی از آن را کاملا می پذیرند . چنانچه حواله ی درخواستی به دلیل تحریم های بین المللی بلوکه، ضبط، مسدود، توقیف و یا برگشت داده شود، مسئولیت کلیه ی عواقب قانونی آن به عهده ی مشتری بوده و صرافی کیش هیچگونه مسئولیتی از این بابت نداشته و نخواهد داشت.و در چنین شرایطی تنها مسئولیت صرافی، پیگیری مورد و اعلام نتیجه ی نهایی آن می باشد .

 

ریسک ارسال حواله کاملا برعهده مشتری بوده و صرافی کیش به صلاحدید و تشخیص خود اقدام به پذیرفتن درخواست مشتری جهت انجام حواله خواهد کرد. مشتری موافقت می نماید تا در صورت وارد شدن هر گونه خسارت و ضرر، دین و هزینه انجام عملیات حواله به صرافی کیش را در زمان انجام یا تاخیر در انجام یا امتناع از انجام درخواست مشتری جبران نماید. صرافی کیش هیچ مسئولیتی در قبال خسارات، ضرر، تاخیر، اشتباه یا حذف که در هنگام تکمیل فرمها از سوی مشتری یا سوء برداشت ایشان در هنگام دریافت درخواست مشتری، یا در هنگام تسویه معادل ارزی در کشور گیرنده حواله یا هرگونه کوتاهی یا قصور و سهل انگاری از جانب کارگزار را در دریافت حواله عهده دار نمی باشد. صرافی کیش و کارگزاران آن تحت هیچ شرایطی هیچ گونه مسولیتی را در قبال خسارت در سود یا قراردادهای مستقیم یا غیر مستقیم مشتری یا ضررهای مربوط به آن راعهده دار نمی باشند.

 

صرافی اِن تو کیش مجاز خواهد بود به اعتراض هایی که از 15 روز پس از ارسال حواله از سوی مشتری دریافت میکند ترتیب اثر ندهد و مشتری در این باره حق هرگونه شکایتی از صرافی کیش را از خود سلب و ساقط مینماید. ( کلیه هزینه های پیگیری حواله های به مقصد نرسیده به عهده مشتری است ).

    برگشت حواله

در صورت برگشت حواله به هر دلیل ( نواقص اطلاعات حساب گیرنده، قوانین بین المللی پولشویی و قوانین تحریم بانکی ایرانیان ) کارمزد بانکی مربوطه از آن کسر شده و مابقی حواله مربوطه به مشتری مسترد خواهد شد.مشتریان باید مد نظر داشته باشند که برای مثال اگر دلار از صرافی خریداری کرده باشند پس از کسر هزینه ها از مبلغ اصلی حواله، به مقدار دلار باقی مانده از صرافی بستانکار می باشند.

.صرافی کیش ،شرکت سرمایه گذار و کارگزار و یا شریک شما نمی باشد و فقط انتقال دهنده ی وجه درخواستی شما است

با امضا ذیل این فرم اعلام می دارم که شرایط و ضوابط فوق الذکر را دقیقا مطالعه نمودم و باعلم و آگاهی و پذیرش شرایط مذکور عینا آنها را تائید تنفیذ می نمایم

 

 

نام و نام خوانوادگی/نام شرکت:                                                       شماره کارت ملی/صاحبان امضاء:                                                   امضا

Copyright 2018 SarafiKish.com . All Rights Reserved

طراحی و پیاده سازی : سافت سیستم

آخرین بروزرسانی

صرافی کیش