شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش با مجوز رسمی از بانک مرکزی

شماره ثبت: ۸۱۵۰

 

صرافی کیش

خدمات

پرداخت بانکی

۰۷۶-۴۴۴ ۶۱ ۲۳۷

۰۷۶-۴۴۴ ۶۱ ۰۰۱

.انجام عملیات خرید و فروش فقط از طریق دریافت اصل درخواست و در محل صرافی (جزیره کیش) امکان پذیر است

پرداخت بانکی

انجام عملیات خرید و فروش فقط از طریق دریافت اصل درخواست و در محل صرافی (جزیره کیش) امکان پذیر است

 صرافي اِن تو کيش جهت رفاه حال مشتريان خود اقدام به راه اندازي سرويس پرداخت با همکاري بانکهاي ملي و ملت نموده است. مشتريان صرافي اِن تو کيش ميبايست جهت استفاده از اين سرويس ابتدا نرخ و مقدار ارز معامله خود را با صرافي کيش قطعي کرده و هم زمان شماره فاکتور را دريافت نمايند .

________

 

Copyright 2016 SarafiKish.com . All Rights Reserved

طراحی و پیاده سازی : سافت سیستم

آخرین بروزرسانی

صرافی کیش