نرخ زنده ارز
نرخ زنده ارز تلفن صرافی

به وقت
صرافی کیش
نرخ
زمان آخرین تغییرات اسپرد خرید حواله فروش حواله نوع ارز
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
یورو
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
دلار
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
درهم
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
یوآن
نرخ سکه و طلا بر اساس بازار جهانی
طلای 18 بر اساس بازار جهانی (1g)
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
طلای 24 بر اساس بازار جهانی (1g)
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
سکه تمام بهار آزادی براساس بازار جهانی
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
اونس طلا
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
صرافی کیش
شماره های زیر به صورت اینترنتی با دفتر صرافی اِن تو کیش در ارتباط می باشند و در صورت قطع شدن اینترنت، ارتباط با این شماره ها امکان پذیر نخواهد بود.
  • تهران : 88800110-021
  • دبی : 42666510-00971
  • هنگ کنگ : 9733970-3-00852
  • لندن : 37347610-20-0044
  • سیدنی : 0730555-28-0061
  • استانبول : 9881298-212-0090
  • پکن : 84057411-10-0086
  • تورنتو : 4959122-647-001
  • نیویورک : 7613610-347-001

و به زودی در کشورهای دیگر...

مجوزهای صرافی کیش


دانلود نرخ های حواله در گذشته