نرخ زنده ارز
نرخ زنده ارز تلفن صرافی
به وقت
نرخ
زمان آخرین تغییرات اسپرد خرید حواله فروش حواله نوع ارز
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
یورو
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
دلار
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
درهم
یوآن
نرخ سکه و طلا بر اساس بازار جهانی
طلای 18 بر اساس بازار جهانی (1g)
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
طلای 24 بر اساس بازار جهانی (1g)
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
سکه تمام بهار آزادی براساس بازار جهانی
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.
اونس طلا
نرخ ها با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.


دانلود نرخ های حواله در گذشته