سامانه ما به نرم افزار تحت وب و یکپارچه تیم یار متعلق به شرکت دانش بنیان هم گروه مان(سافت سیستم کیش) منتقل شد.