صرافی کیش موفق به اخذ نمایندگی انحصاری از کش تی تی شد.