شبا معادل آیبان در حوزه بین المللی است، که برای معرفی حساب‌ها در ایران استفاده می شود و بانک مرکزی استفاده از این کد را در حواله‌های بین المللی اجباری کرده است.

شما می توانید با کلیک روی بانکی که در آن حساب دارید، از سایت بانک مذکور استفاده کرده و با وارد کردن شماره حسابتان، به شبای آن دست یابید