مدیریت صرافی کیش در تاریخ 1394/05/25 اعلام کرده اند:
"باتوجه به اختلال در شبکه مخابرات کیش جهت ارتباط با صرافی، موقتا، با شماره های: 02188800110 (داخلی 1) و  یا 07644424640 تماس حاصل فرمائید."