مدیریت صرافی کیش در تاریخ 1394/06/10 اعلام کرده اند:
"باتوجه به اختلال در شبکه مخابرات کیش جهت ارتباط با صرافی، موقتا، با شماره : 02188800110 (داخلی 1) تماس حاصل فرمائید."