طبق اعلام مدیریت صرافی کیش, امكان ارسال حواله شخصي به كانادا ( از داخل كانادا) از طريق صرافي كيش امكان پذير است
جهت هماهنگي و دريافت نرخ با صرافي تماس حاصل فرماييد.