طی اعلام مدیریت صرافی کیش تا اطلاع ثانوی ایمیل های صرافی کیش قطع می باشد.لذا مشتریان محترم چهت ارائه درخواست خود از فکس استفاده نمایند.
شماره فکس: 07644424710