مدیریت صرافی کیش اعلام کردند:

جهت برقراری ارتباط با صرافی کیش تا اطلاع ثانوی به خط تهران این صرافی به شماره 02188800110 تماس حاصل نفرمائید و  به یکی از خطوط 07644424610 و 07644420123 تماس بگیرید.