مدیریت صرافی کیش امروز مورخ 1395/07/24 اعلام کرده اند:

"مشتریان و همرامان صرافی کیش؛

به علت قطعي خطوط تلفن صرافي لطفا تا اطلاع ثانوي جهت ارتباط با صرافي با شماره 07644461001 تماس حاصل فرمايید."