مدیریت صرافی کیش اعلام کردند:
"با توجه به ایراد به وجود آمده برای دو خط 07644424610 و 07644424640 لطفا تا اطلاع ثانوی جهت برقراری ارتباط با صرافی لطفا با یکی از شماره های 07644424707،07644420123 ، 07644421782 و 07644421783 تماس حاصل فرمائید."