مدیریت صرافی کیش در تاریخ 1395/12/22 اعلام کرده اند:

"مشتریان گرامی،
 
با توجه به تغییرات در خطوط تلفن صرافی لطفا با یکی از خطوط 07644461237 و 07644461238 تماس بگیرید."
 
جهت آگهی از لیست شماره تماس های جدید صرافی به تماس با ما مراجعه نمائید.