مدیریت صرافی کیش اعلام کردند:
این صرافی از تاریخ 95.12.29 الی 96.01.01 تعطیل می باشد و بخش نقدی در روزهای دوم و سوم فرودین از ساعت 9 الی 12 آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.