اطلاعیه شماره 4 بانک مرکزی درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز
 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز و مدیریت بازار ارز، اطلاعیه زیر درخصوص قراردادهای تامین مالی (فاینانس) منتشر شده است:

1.  تمام پرداخت‌های مربوط به قراردادهای فاینانس (اعم از پیش پرداخت، بازپرداخت هزینه‌ها و غیره) از این تاریخ بر اساس نرخ جدید (در حال حاضر بر مبنای هر دلار 42000 ریال یا معادل آن به سایر ارزها) انجام خواهد شد.

2.  در رابطه با فاینانس‌های مربوط به طرح‌های دولتی، ضروری است تمهیدات و هماهنگی‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه ذیربط برای انجام پرداخت‌ها بر اساس نرخ فوق به‌عمل آید.

3.  در رابطه با طرح‌های ارز آور، مجری طرح موظف به تامین ارز مربوطه برای انجام پرداخت‌ها می‌باشد.