اطلاعیه شماره 5 بانک مرکزی درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز
 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه شماره (2) یکسان‌سازی نرخ ارز، با توجه به پرسش‌ها و ابهامات مطرح شده درخصوص ارز مسافرتی و دانشجویی، اطلاعات تکمیلی درخصوص نحوه تامین این ارزها به شرح زیر منتشر شده است:

1. حداکثر مبلغ قابل تامین ارز دانشجویی قابل پرداخت/حواله حداکثر سالانه 15000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها بابت شهریه دانشگاه و حداکثر ماهیانه 1000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها برای دانشجو و حداکثر ماهیانه 500 دلار برای هر عضو خانواده وی است.

2. پرداخت ارز دانشجویی پس از تایید وزارتخانه ذیربط (حسب مورد علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به نرخ اعلامی این بانک انجام خواهد شد.

3. برای پرداخت ارز دانشجویی تایید وزارتخانه ذیربط می‌بایست در هر سال تمدید شود.

4. علاوه بر بانک ملی، بانک سامان نسبت به ارائه ارز مسافرتی اقدام می‌کند. ترتیبات ارائه ارز مسافرتی توسط بانک سامان، همان ترتیبات مندرج در اطلاعیه شماره (2) یکسان‌سازی نرخ ارز می‌باشد. سایر بانک‌های ارائه‌کننده ارز مسافرتی متعاقباً به اطلاع عموم خواهند رسید.