نحوه تامین ارز حواله‌­ها و اعتبارات اسنادی
اطلاعیه شماره 11 بانک مرکزی درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز

 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره 4353/ت/55300 مورخ 1397/1/22 هیات وزیران مبنی بر تعیین سیاست‌های جدید ارزی، نحوه تامین ارز برای حواله‌­ها و اعتبارات اسنادی مربوط به قبل از تاریخ 1397/1/21 به شرح زیر اعلام شده است:

در مواردی که ارز حواله قبل از تاریخ 1397/1/21 توسط بانک مرکزی تامین و حواله صادر شده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ ارز تسویه همان نرخ ارز تامین شده است.

درصورتی‌که اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل شود، پذیرش اسناد ارائه شده منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز از زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.

در مواردی که ارز مربوطه به نرخ مبادله‌ای توسط بانک مرکزی تامین، لیکن حواله صادر نشده باشد، حداکثر شش ماه از تاریخ تامین ارز می‌­بایستی اسناد حمل به بانک عامل ارائه شود و در این صورت، نرخ ارز تامین شده ملاک تسویه خواهد بود.

در صورت انجام حواله و عدم ارائه اسناد حمل ظرف مهلت مزبور، پذیرش اسناد منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تامین ارز تا تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.

در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور، بانک عامل موظف است ارز مربوطه را به بانک مرکزی برگشت دهد.

تامین ارز بابت باقی‌مانده تمام اعتبارات اسنادی گشایش یافته و بروات اسنادی ثبت شده قبل از تاریخ 1397/1/21 به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی می‌­باشد.

جزییات و ضوابط مربوط به تامین ارز برای نحوه تامین ارز برای حواله‌ها و اعتبارات اسنادی طی بخشنامه به بانک‌­های عامل ابلاغ شده است.