گمرک دستورالعمل ساماندهی و مدیریت بازار ارز را ابلاغ کرد
 

گمرک جمهوری اسلامی ایران در دستورالعملی مقررات گمرک درخصوص ساماندهی و مدیریریت بازار ارز و گمرکات اجرایی کشور در سال 1397 را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا از گمرک، براساس این دستورالعمل، واردات تمام کالاها به‌صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون انجام ثبت سفارش ممنوع است؛ بنابراین گمرکات همجوار با مناطق باید ضمن استقرار کامل در ورودی کالا به مناطق، ضمن اخذ ثبت سفارش جهت ورود کالا به مناطق نسبت به انجام تشریفات گمرکی کالاهای وارداتی به مناطق براساس مصوبه فوق و اعمال مقررات مناطق اقدام کنند.

همچنین صدور گواهی ورود کالا به این مناطق منوط به ارائه ثبت سفارش جهت ورود کالا به مناطق از سازمان توسعه و تجارت و تعیین منشاء ارز از سوی بانک مرکزی و انجام تشریفات گمرکی توسط گمرک همجوار آن منطقه خواهد بود.

براساس این دستورالعمل، ارز مورد نیاز همه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات تنها از طریق سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.

بر اساس مصوبات، ترخیص کالا با هر روشی منوط به تعیین منشاء ارز کالاهای وارداتی (صدور اعلامیه فروش ارز) از سوی بانک مرکزی خواهد بود که به‌صورت سیستمی اعلام می‌شود و انجام ثبت سفارش با ارز متقاضی در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

واردات کالا از محل مجوزهای صادره توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با ارائه ثبت سفارش با رویه بدون انتقال ارز خواهد بود.

ترخیص کالاهای وارداتی قبل از 22 فروردین‌ماه از نظر ارائه ثبت سفارش بدون انتقال ارز با رعایت سایر مقررات مجاز است. مشمولان از هشتم اردیبهشت‌ماه به مدت 15روز فرصت دارند اقدام به ثبت سفارش کنند؛ ثبت سفارش کالاهای وارداتی قبل از 22 فروردین برای ترخیص تنها تا اول تیرماه اعتبار دارد و تمدید نمی‌شود.

طبق این دستورالعمل مقرر شد شماره، تاریخ و تصویر بارنامه در اطلاعات ثبت سفارش از طریق سازمان توسعه و تجارت به‌طور سیستمی در اختیار گمرک قرار داده شود.

براساس دستورالعمل گمرک، از 22 فروردین‌ماه نرخ ارز برای همه مصارف ارزی هر دلار معادل 42000 ریال تعیین و در چارچوب نظام شناور مدیریت می‌شود.

تمام صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

براساس این دستورالعمل، مسئولیت اجرای سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) برعهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) بوده و این وزارتخانه موظف است ظرف دو ماه سامانه ذیربط را برای بهره‌برداری آماده کند و تمامی دستگاه‌ها موظفند همکاری لازم را به‌عمل آورند.

به‌منظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی تنها می‌تواند تحت مقررات و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت گیرد.

ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ 10 هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها مجاز و ورود مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

دولت از 21 فروردین‌ماه یکسان‌سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و تاکنون ضمن تهیه و تصویب دستورالعمل‌های تامین ارز مورد نیاز هموطنان در دولت، شیوه‌های تخصیص ارز نیز از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.