تأمین ارز کالاهای اساسی با اولویت

 

رئیس سازمان توسعه تجارت: تأمین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی با اولویت و فوریت انجام می شود و هیچ وقت در این باره تأخیری صورت نگرفته است.

مجتبی خسرو تاج در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه یکی از بخش های مصرفی درآمدهای نفتی به طور عمده برای تأمین نیازهای کالاهای اساسی کشور است، افزود: همیشه سعی شده کشور از یک ذخیره راهبردی احتیاطی در کالاهای اساسی برخوردار باشد؛ بنابراین کالاهای اساسی همیشه اولویت اصلی در تخصیص ارز است.

وی گفت: در سامانه نیما (نظام یکپارچه منابع ارزی) تأمین ارز برای اولویت های سوم و چهارم وارداتی صورت می گیرد، اما علت معطل ماندن ارز در این سامانه این است که باید ارز صادراتی در سامانه نیما به فروش برسد تا تأمین ارز واردات اولویت های سوم، چهارم و بعد از آن صورت گیرد که با تدابیر اتخاذ شده بنا داریم روند تأمین ارزی در سامانه نیما را تسریع کنیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: در 45 روز گذشته حدود 2 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما فروخته شد، اما از آنجا که در بخشنامه های قبلی به صادرکنندگان اجازه داده شده که شش ماه برای ارائه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما وقت دارند ممکن است برخی از صادرکنندگان در پایان آن دوره بخواهند ارز حاصل از صادرات را ارائه کنند البته اگر در این مورد هم نیاز به تجدید نظر باشد در کارگروه ماده 14 بررسی می کنیم.

خسرو تاج گفت: همچنین به بانک مرکزی این اختیار داده شد که بتواند از محل منابع ارزی نفتی به کمک سامانه نیما برود یا از سامانه نیما در تأمین ارز کالاهای اولویت دار استفاده کند.

وی درباره تخلف صورت گرفته در ثبت سفارش خودرو آن هم در زمانی که سایت ثبت سفارش بسته بود، افزود: آنچه که به آن اطمینان داریم این است که سال گذشته در ثبت سفارش حدود 6 هزار و 400 دستگاه خودرو تخلف صورت گرفته که ما موارد را به گمرک، تعزیرات و سازمان حمایت منعکس و مکتوب کردیم، اما بخشی از این 6 هزار و 400 خودرو که ترخیص شده حقوق ورودی و دولتی آن پرداخت شده و از نظر فنی مجاز به ورود بوده است، اما وارد کننده آن مجاز نبوده است که این تخلفات گزارش شد و گمرکات این موارد را به مراجع قضایی معرفی کردند.

رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا واقعاً سایت ثبت سفارش خودرو هک شده است یا خیر؟ گفت: یکی از روش های تخلف، ممکن است هک کردن باشد اما ما، شش ماه پیش این تخلف را شناسایی و گزارش کردیم که روال عادی آن در حال پیگیری است.