بانک مرکزی خبر داد
ترخیص کالا قبل از تامین ارز در سامانه نیما امکان پذیر شد + سند

 

امکان ترخیص کالای تایید شده به صورت بانکی (نیما) قبل از تامین ارز از سامانه مذکور فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، امکان ترخیص کالای تایید شده به صورت بانکی (نیما) قبل از تامین ارز از سامانه مذکور فراهم شد. در این بخشنامه آمده است: 

پیرو بخشنامه 20/184/97 مورخ 1397/03/05 و به استناد نامه عمومی 339902/ 97 مورخ 1397/04/09 اداره  سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به اطلاع می رساند در مورد آن دسته از ثبت سفارش هایی که تخصیص ارز آنها حسب گواهی ثبت آماری، تایید شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت بانکی «نیما» تعیین شده است، لیکن تامین ارزی برای آنها در سامانه نیما صورت نپذیرفته است، ترخیص کالای ذیربط قبل از تامین ارز با قبول کلیه مسئولیت‌های مرتبه توسط واردکننده (با اخذ تعهد کتبی از مشتری) و با ثبت پرونده به صورت برات (وصولی) اسنادی بدون تعهد او درج اطلاعات در سامانه های «سمتاک» و «ساتا» بلامانع می‌باشد.

بدیهی است تامین ارز ثبت سفارش های یاد شده متعاقب ترخیص کالا در سامانه نیما امکان پذیر بوده و بانک مسئولیتی جهت تامین ارز نخواهد داشت.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه شعب تحت سرپرستی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت فرمایید.