خبرگزاری میزان: مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اعلام کرد: پیش بینی می شود دستمزد کارگران در سال آینده میانگین بین 120 تا 135 هزار تومان افزایش یابد.

غلامرضا خادمی زاده در گفت‌وگو با میزان ضمن انتقاد از نحوه محاسبه دستمزد کارگران در سال آینده عنوان کرد: دستمزدها مطابق با ماده 41 قانون کار تعیین نمی شود. بلکه در نهایت نظر نمایندگان دولت و کارفرما تعیین کننده نرخ نهایی دستمزد است.

خادمی زاده، با تاکید بز لزوم رعایت اصل سه جانبه گرایی در روند تعیین دستمزد کارگران ادامه داد: دستمزد کارگران هر ساله با توافق نمایندگان کارفرمایی و دولت تعیین می شود.

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، در عین حال در پاسخ به این پرسش که آیا در تعیین دستمزدها نباید میزان تورم را لحاظ کرد؟ گفت: طبعا یکی از شاخصه‌های تعیین دستمزد نرخ تورم است اما بحث اینجاست که همان تورم اعلامی را هم به رسیمت نمی شناسیم.

خادمی‌زاده با بیان اینکه رقم دستمزد خیلی مهم نیست و ضمانت اجرای پرداخت حداقل حقوق بیشتر اهمیت دارد، ادامه داد: در حال حاضر بیش از 43 درصد کارگران در کشور از حداقل حقوق محروم هستند و یک سوم حداقل دستمزد را می گیرند اما ای کاش ضمانتی برای اجرای حداقل دستمزد در جامعه وجود داشت.

خادمی‌زاده ادامه داد: تعریف خط فقر را ملاک عمل قرار می دهند اما نظرات شخصی مبنای علمی ندارد و اگر می خواهیم در تعیین دستمزدها به نتیجه برسیم باید به مولفه‌های ماده 41 قانون کار پایبند باشیم.