فروش ارز حقیقی ها در بازار ثانویه ممکن شد + سند

 

با اتخاذ تصمیمات جدید در سامانه نیما، از این پس "اشخاص حقیقی دارنده ارز در خارج از کشور" و " شرکت های دارنده حواله ارزی" که ارز آنان ناشی از صادرات کالا نبوده، می توانند ارز خود را در این سامانه به صرافی‌ها به فروش برسانند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس تصمیمات جدید مبنی بر عمق بخشی به بازار ثانویه، از روز چهارشنبه 7 شهریورماه امسال، امکان فروش حواله ارزی برای کلیه اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) در سامانه نیما فراهم شده است.

بر این اساس از این پس "اشخاص حقیقی دارنده ارز در خارج از کشور" و "شرکت های دارنده حواله ارزی" که ارز آنان ناشی از صادرات کالا نبوده و یا دارای کارت بازرگانی نیستند، مثل شرکت‌های خدماتی و صادرکنندگان خدمات، می توانند ارز خود را از طریق سامانه جامع تجارت در سامانه نیما به صرافی‌ها به فروش برسانند.

تصویر زیر از سامانه تجارت نشان می‌دهد که با اضافه شدن گزینه «عملیات ارزی»، فروش ارز گروه‌های جدید به صرافی‌ها امکان پذیر شده است.