رکورد تزریق ارز صادراتی در نیما شکسته شد + نمودار
 


بعد از تشر جدی رئیس‌جمهور به صادرکنندگان غیرنفتی، میزان عرضه ارز صادراتی به‌شکل قابل توجهی جهش کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، میزان عرضه ارز صادراتی در بازار ثانویه جهش قابل توجهی داشته و بر این اساس تنها طی یک روز حدود 212 میلیون یورو ارز به این بازار تزریق شده است، این در حالی بود که رئیس جمهور روز شنبه هفته جاری صادرکنندگان سودجو را که حاضر نیستند ارز خود را به سامانه نیما تزریق کنند به‌شدت تهدید کرده بود.

دکتر روحانی با بیان اینکه، "صادرکننده‌ای دولتی و خصوصی ارز صادراتی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد، صبر می‌کند 48 ساعت دیرتر می‌دهد، این کار خیانت به کشور است"، تأکید کرده بود که  شرکت های متخلف به دادگاه معرفی می‌شوند.

میانگین ارز تزریقی به بازار ثانویه حدود 70 میلیون یورو در روز بوده است. روز یکشنبه، میزان تزریق ارز صادراتی با نرخ 4200 تومانی را اعلام شده بود که بر این اساس مشخص شد تنها 2.5 میلیارد یورو ارز به بازار ثانویه تزریق شده است.