مهلت پذیرش چک های قدیمی تمام شد

 

مهلت اعلامی بانک مرکزی برای تعویض دسته چک های قدیمی با چک های «صیادی» به پایان رسید و از روز یکشنبه، ششم آبان، تبادل چک های غیرصیادی در سامانه چکاوک ممنوع شده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، شهریور سال گذشته بود که بانک مرکزی چک های متحدالشکلی را برای نظام بانکی طراحی و رونمایی کرد و بانک ها ملزم شدند تا اردیبهشت ماه امسال دسته چک های صادره مشتریان را تعویض کنند.

 

منبع عکس: خبرگزاری ایرنا

گستردگی کار و لزوم اجرای دقیق این طرح که هدف اصلی آن به حداقل رساندن امکان خطا در صدور چک و کاهش چک های برگشتی در نظام بانکی است، بانک مرکزی را بر آن داشت که در ابتدا اجرای این طرح را تا شهریور ماه تمدید کند و سپس بانک ها دو ماه دیگر برای اجرای این طرح از بانک مرکزی مهلت گرفتند.
این مهلت، پنجم آبان ماه خاتمه یافت و بانک مرکزی نیز اطلاعیه جدیدی برای تمدید آن منتشر نکرد و بنابراین از این پس، چک های فاقد شناسه 16 رقمی ذیل شماره سری و سریال چک موسوم به صیادی، تنها با مراجعه حضوری مشتری به بانک صادر کننده چک قابل دریافت خواهد بود.
بنابراین دارندگان دسته چک های قدیمی باید هرچه سریعتر نسبت به تعویض دسته چک های خود اقدام کنند.
بنا بر این گزارش، دسته چک های صیادی با هدف «ارتقای ضریب امنیتی و اعتباربخشی به برگه چک»، «استانداردسازی جانمایی مورد نوشتاری و کاهش عملیات تصدی‌گری»، «بررسی صلاحیت دارنده دسته‌چک از طریق سامانه‌های اعتبارسنجی بانک مرکزی» و «ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از تبانی شعبه های صدور دسته ‌چک» در بانک مرکزی طراحی و اجرا شده است.
در بستر سامانه صیاد، بانک مرکزی قصد دارد در گام های بعدی صدور چک الکترونیکی را نیز اجرایی کند.
بر اساس برنامه جدید بانک مرکزی، هموطنان می توانند با ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوند.