به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس اطلاعات موجود، محصولات برقی، الکترونیکی و مخابراتی با 1.353 میلیون یورو و ماشین آلات، تجهیزات و قطعات خودروسازان با 1.205 میلیون یورو در رتبه های اول و دوم تامین ارز سامانه نیما قرار دارند.


سایر گروه‌های کالای وارداتی به شرح زیر از محل ارز حاصل از صادرات در نیما تامین ارز شده است:
 

- لاستیک، پلاستیک و مواد و محصولات شیمیایی و سلولزی1.132 ميليون يورو
- تجهیزات حمل و نقل ٦٧٧ ميليون يورو
- صنایع معدنی ٤٣٥ ميليون يورو
- کشاورزي ٢٥٣ ميليون يورو
- محصولات غذایی، آشامیدنی و دخانی٢٥٤ ميليون يورو
- پتروشیمی و گاز مایع ١٧٩ ميليون يورو
- محصولات فلزی و لوازم خانگی ١٢٩ ميليون يورو
- مواد معدنی١٣٨ ميليون يورو
- نساجی، چرم و پوشاک ١١٣ ميليون يورو
- سایر موارد ٩٦٦ ميليون يورو
 

گفتنی است این میزان ارز، صرفاً تامین ارز از طریق سامانه نیما بوده است.