اختصاصی | ورود ارز به کشور به هر میزان و بدون محدودیت آزاد شد + سند
 

بر اساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و بخشنامه گمرک ورود ارز به کشور با رعایت مقررات بانک مرکزی، به هر میزان و بدون هیچ گونه محدودیتی آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 10 مهرماه مصوبه‌ای را درخصوص ارز ابلاغ کرد و بر اساس آن هیچ یک از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و گمرک حق ممانعت از ورود ارز به کشور را ندارند.

بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با رعایت مقرراتی که بانک مرکزی اعلام کرده است، به هر میزان ارز اسکناس وارد کشور کند و هرگونه ممانعت دستگاه‌ها تخلف محسوب شده و فرد متخلف در صورت ارتکاب در بار اول به شش ماه انفصال موقت محکوم می‌شود.

گفتنی است، این بخشنامه امروز از سوی دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.