ابلاغ بسته چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته جدید چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات در سال جاری را ابلاغ کرد.

 

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ وزرات صنعت، معدن و تجارت پیرو نامه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ بانک مرکزی در خصوص بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال جاری و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال گذشته صادرکنندگان، بسته جدید چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات در سال جاری را به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ کرد.
بر این اساس حداکثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه سبز صادراتی، حداکثر چهار ماه از تاریخ کوتاژ (پروانه) صادراتی است و در صورت نیاز به مهلت بیشتر برای صادرکنندگان اقلام کشاورزی، فرش و صنایع دستی و سایر گروه‌های کالایی با نظر وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت حسب مورد امکان تمدید مهلت مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی وجود دارد.
میزان تعهد شرکت‌های پتروشیمی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور در سال ۱۳۹۸، مطابق جدول اعلامی وزارت نفت خواهد بود.
کلیه صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد ارزی برگشت ارز حاصل از صادرات هستند.
صادرکنندگان در صورت عدم امکان عرضه ارز به صورت اسکناس به میزان تعیین شده در جدول فوق در سامانه‌های ذیربط می‌توانند از روش‌های جایگزین فروش در "سامانه نیما" و یا" واردات در مقابل صادرات" جهت رفع تعهد ارزی خود استفاده نمایند.