با توجه به قطعی تلفنهای صرافی به دلیل مشکل مخابراتی،مدیریت صرافی کیش ضمن عذرخواهی بابت مشکل به وجود آمده ،شماره تلفن 09347684847 را جهت تماس مشتریان اعلام کردند.