در چهار ماهه نخست سال صورت گرفت؛
نرخ نیما در نزدیکی بازار آزاد+ نمودار
 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بر اساس آمار و ارقام منتشر شده در سامانه نیما مجموع معاملات خرید ارز بابت واردات در چهار ماه نخست سال جاری به ۶ میلیارد و ۴۴۹ میلیون یورو رسید. این در حالی است که در این بازه زمانی، مجموع معاملات فروش ارز بابت صادرات ۶ میلیارد و ۶۱۵ میلیون یورو است.

 


همچنین بر اساس همین آمار، مجموع معاملات خرید ارز بابت واردات در تیرماه یک میلیارد و ۹۵۲ میلیون یورو و مجموع معاملات فروش ارز بابت صادرات یک میلیارد و ۹۴۱ میلیون یورو بوده است. بنابراین در تیر ماه سال جاری، ارز عرضه شده در سامانه نیما از ماه‌های فرودین و خرداد بیشتر و از اردیبهشت کمتر بوده است.

بر اساس آمار مندرج در سامانه نیما، میانگین نرخ فروش یورو در بازار ثانویه در تیرماه، ۱۲۶۷۰ تومان بوده است که نشان دهنده روند صعودی در این نرخ است. بطوریکه میانگین نرخ فروش یورو به صورت ماهانه در فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب ۱۰۳۲۷ تومان، ۱۰۲۶۷ تومان و ۱۱۲۵۱ تومان بوده است.

 


روند افزایشی نرخ سامانه نیما از یک سو و کاهش نرخ بازار آزاد از سوی دیگر، باعث شده است تا فاصله این دو نرخ نسبت به هر زمان دیگری، کمتر شود. روند افزایشی نرخ سامانه نیما به گونه‌ای بوده است که میانگین نرخ فروش یورو در این سامانه از ۹۵۶۲ تومان در تاریخ پنج فروردین به ۱۲۹۹۰ تومان در ۳۰ تیرماه رسیده است. همچنین نرخ یورو در بازار آزاد در ۵ فرودین سال جاری ۱۵۱۵۰ تومان بود که ۳۱ تیر به ۱۳۸۰۰ تومان کاهش یافته است.

 


همچنین بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه نیما، افزایش نرخ فروش یورو در این سامانه از یک روند پایدار از ابتدای سال تاکنون برخوردار بوده است.